Nekropol Alanı

Nekropol Alanı

Nekropol Alanı

Mersin Nekropol Alanı Fiziki Konumu

Anemurium ören yerine ait nekropol alanı Elaiussa-Sebaste gibi bölgede en iyi korunmuş alanlardan bir tanesidir. Yaklaşık 350 adet mezar bulun­maktadır. İ.S. 1. ve 4.yüzyıllara tarihle­nen bu mezarlar beşik tonozlu, iki katlı, tek veya iki odalı ve çevreleri duvarlarla çevrili olarak yapılmışlardır. Genelde az işlenmiş veya işlenmemiş moloz taş kul­lanılmıştır. Erken döneme ait olanlarının yan duvarlarında ve pencere çerçevele­rinde gri renkli büyük kireç taşı bloklar kullanılmıştır. Eski mezar yapıları genellikle basamaklı plarformlar üzerinde du­ran, bağımsız beşik tonozlu mezar odalarıdır. Bu mezar odalarına giriş çok küçük kapılardan sağlanmaktadır. İçlerinde iki ya da üç arkasol yer almaktadır. Mezar yapılarının üst örtüleri kiremit kırıkları ek­lenerek sağlamlaştırılmış pembe renkli bir sıva ile kaplanmıştır. Bazı mezar oda­larına bir ön oda eklenmiştir. Üst katlar genellikle ziyafet odası olarak kullanıl­mıştır. Bu katlara dışarıdan bir merdiven­le çıkılmaktadır. Bu mezarların bir ço­ğunda holler fresklerle bezenmiş, taban­lar mozaiklerle süslenmiştir. Fresklerde genellikle kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve si­yah renkler kullanılırken, desenlerde gir­lant, çiçek, kuş, tavus kuşu gibi hayvan tasvirleri işlenmiştir. Mozaiklerde ise me­dusa başı, baklava motifi, kuş, balık gibi bezemeler yer almaktadır.
Nekropol Alanı

Nekropol Alanı Yapısal Özellikleri

Kale üç bölümden oluşmaktadır. Yüksek duvarlarla ayrılmış doğudaki iç avlu, batıdaki dış kale ve bunların güneyindeki kayalıklar üzerine inşa edilmiş iç kale­den oluşmaktadır. 39 kulesi, su sarnıç­ları camisi ve dışında hamamı bulunan kalenin etrafı 10 m. genişliğinde savun­ma amaçlı hendekle çevrilidir.Kale duvarlarının alt kısımları geniştir. Üst kısımları yukarı doğru daralmakta­dır. Duvarlar ve burçlar yapılırken, çeşit­li taşlar ve horasan harcı kullanılmıştır. Giriş kapıları ve bazı pencerelerin kemerleri ile duvar köşelerinde kesme taş kullanılmıştır. Daha geç devirlerde yapı­lan onarım ve eklentilerde tuğla kullanıl­mıştır. Çift katlı olan kale duvarları içerisinde birbirleri ile bağlantılı olan galeriler bu­lunmaktadır. Üst kattaki burçlara ve se­yirdim yerlerine merdivenlerle ulaşıl­maktadır. Kalenin güneyde sahil kena­ rındaki baş kale olarak adlandırılan kalın ve yüksek gözetleme kulesinden başla­yarak, dairesel ve dört köşe formlarında baş kale ve köşe burcunun yanında üs­tü tamamen yıkılmış olan Fener Kulesi bulunmaktadır.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?