Londra’da Saksonlar ve Vikingler

SAKSONLAR VE VİKİNGLER

Romalıların gitmesinin ardından Londra küçülmeye başladı. Ancak, coğrafi konumu el verdiğinden ticaret devam etti ve burada birikmeye başlayan servet, işgalcilerin ilgisini çekti. izleyen üç yüzyıl içinde Almanya’nın kuzeyinden gelen Angıllar ve Saksonlar yavaş yavaş lngiltere’de (Kent, Mercia, Wessex gibi yerlerde) küçük krallıklar kurmaya başladılar. 

Ama Londra üstünde başka gözler de vardı. Sekizinci yüzyılın sonlarına doğru Norveç, İsveç ve Danimarka’dan yola çıkan Viking tekneleri Kent sahillerindeki manastırlara, ardından da köylere baskınlar düzenlemeye başladı. 842 ve 851 yıllarında Danimarkalı Vikingler Londra’ya hücum etti­ler ve 872 yılında burada karargah kurdular. Wessex’in Hıristiyan kralı Alfred (lıükümranlığı 871-99) kenti yeniden ele geçirdi ve ardından Danimarkalılarla barış yaptı.

Winchester’in kraliyet başkenti olmasına karşın, Alfred eski Sakson yerleşimlerini gemilerin çok çabuk karaya oturacağı, Strand yolu üstündeki duvarların arka tarafına taşıyarak Lunclenwic’i iktidar merkezi haline getirdi.

Hisarları onardı ve uluslararası ticareti canlandırdı. Ayrıca bilimsel çalışmaları destekledi, bilimsel metinleri günlük dile tercüme ettirdi ve manastırlar açtı. Danimarkalı Vikingler 980 yılında dönüldüğünde, devlet, savaşmamak için, oldukça ağır olan “Danegeld” haracını ödemeye razı olsa bile, artık ayaklan üzerinde durabilecek güçteydi. 

Son Danegeld haracı Danimarka Vikinglerinden genç Cnut’a (1016- 1035) ödenmişti. Genç Danimarkalı başkent olarak Winchester’ı değil, Londr a’yı seçti ve Londra artık hep başkent olarak kalacaktı. Cnut ülke­ye refah getirdi ve Kilise’yi himayesine aldı.
0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?