KISA KISA EFES

MÖ 334’te Büyük İskender tarafından fethedi­len Efes, herkesin yaşamayı hayal ettiği bir kent. İpek Yolu’nun ve Kral Yolu’nun üzerinde kervanlarla gelen mallar, buradan batıya ihraç edildiğinden zengin bir ticaret merkeziydi Şe­hirde insanlar büyük bir lüks içinde yaşarlardı. Evlerinde su vardı, mükemmel bir kanalizas­yon siste mi döşenmişti. Zengin tüccarların ya­nı sıra, çok sayıda filozofun, ressamın, heykelt­ıraşın ve mimarın yaşadığı bu şehir, Roma im­paratorluğu’nun Asya başkenti ve en önemli limanıydı. Rivayete göre, 250000 nüfusuyla dünyanın en büyük dört şehrinden biri olan Efes’e, bir fil üzerinde gelen Büyük İskender’i halk bir tanrı gibi karşılar. O da bundan çok hoşnut kalarak yeni bir şehir kurmaya karar verir. Zaten Efes’e karşı özel hisleri vardır. An­nesi onu doğururken Efes’in Ana Tanrıçası Ar­temis, tapınaktaki yerini bırakıp annesine yar­dım etmeye gitmiş ve o gece tapınak meşhur olmak isteyen Herastratos tarafından yakılmıştır. 24000 kişilik tiyatrosunda tragedyalar, ko­mediler ve pantomim oynanırken, küçük tiyat­rosunda konserler, stadyumunda ise spor kar­şılaşmaları, gladyatör oyunları halkın zaten gü­zel hayatına daha çok keyif katardı.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?