Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Müzesi

Bir Roma hamamından dönüştürülen meka­nıyla, düzenlemesiyle, ışıklandırmasıyla özel­likle sergiledikleriyle, görülmesi gereken bir müze. Müzede eserler hakkında detaylı bilgi veriliyor. Hierapolis’in kalıntıları üzerinde bu­lunan müze, 14000 m2’lik bir alana yayılıyor. Girişten hemen sonra yer alan salonda Roma Dönemi’nden kalma heykeller, kabartmalar, steller, orijinallerine uygun olarak yapılmış mi­tolojik kahramanların heykelleri sergileniyor. Bu salonda yukarıya baktığınızda, hamamın orijinal tavanını görebilirsiniz. Yine bu salon­da, MS 111. yüzyılda Hierapolis kentini gösteren bir çizim var. Bu çizimde, travertenlere göre şehri daha iyi konumlandırabilirsiniz. Bir sonraki Küçük Eserler Salonu’nda, Hierapolis’teki mezarlarda ve höyüklerde bulunan ob­jeler, sikkeler, kapkacaklar, süs eşyaları sergi­leniyor . Hierapolis Tiyatrosu Buluntular Salo­nu da ayrı bir derya. Burada Hierapolis tiyat­rosu sahnesinin bazı kabartmalarının orijinal­lerini görebilirsiniz. En ünlüsü Şarap tanrısı Di­onisos’un bağ bozumu şenliklerine katılması… Son olarak müzenin dış bölümünü yani bah­çesini ve hamam kalıntılarını dolaşabilirsi niz (pazartesi hariç her gün, 09.00-12.00 ve 13.30-17 .15 saatleri arasında açık. 0258 272 20 34).

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?