Edirne Trakya Üniversitesi ve Bölümleri Hakkında

Trakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi, 1969-1970 Öğretim Yılı’nda , öğrenim süresi üç yıl olarak “Edirne Eğitim Enstitüsü” adı altında öğretime başlar daha sonra 1978-1979 Öğretim Yılı’n da öğretim süresi 4 yıla çıkarılarak “Edirne Yüksek Öğretmen Okulu” adını almıştır. 1978-1979 Öğretim Yılı’nda öğretim süresi 4 yıla çıkarılarak “Edirne Yüksek Öğretmen Okulu” adını almıştır. 1981-1982 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenim süresi iki yıla indirilmiş, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesi’ne bağlanarak “Edirne Eğitim Yüksekokulu” adını almıştır. 1989-1990 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren öğrenim süresi 4 yıla çıkarılan yüksek­ okulun adı, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile “Eğitim Fakültesi” olarak değiştirilmiştir. Kurucu Dekanı Prof.Dr.Ülkü OY­ MAN’dır. İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesinde yer­ alan Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, İlköğretim Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri bulunmaktadır. Normal eğitimin yanında bazı bölümlerde ikili öğretim yapılmaktadır.

Trakya Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 41 sayılı Kanun Hükmün­deki Kararname ile kurulmuş olan Fen-Edebiyat Fakültesi’nde eğitim-öğretim 3 Aralık 1982 tarihinde Fizik ve Biyoloji bölümleri ile başlamıştır. Daha sonra 1983-1984 eğitim-öğretim yılı’nda Matematik Bölümü, 1984-1985 eğitim-öğretim yılı’nda Kimya Bölümü, 1986-1987 eğitim-öğre­tim yılı’nda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1990- 1991 eğitim-öğretim yılı’nda Tarih Bölümü, 1991- 1992 eğitim-öğretim yılı’nda Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Arkeoloji Anabilim Dalı ve son olarak aynı bölümün Sanat Tarihi Anabilim Dalı eğitim ve öğretime açılmıştır. Kurucu Dekanı M.Cemil Karadeniz’dir. Bugün, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tarih Bö­lümü, Arkeoloji Bölümü ve Sanat Tarihi Bölüm­leriyle eğitim-öğretim faaliyetlerini Güllapoğlu yerleşkesinde yeni binalarında sürdürmektedir. Norma l eğitimin yanında bazı bölümlerde ikili öğretim yapılmaktadır.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3837 Sayılı Kanun ile 1992 yılında Trakya Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1993-1994 Eğitim­ Öğretim yılında Kamu Yönetimi ve İşletme Bölümleri ile Lisans Eğitimine başlayan Fakültede halen İşletme, Kamu Yönetimi ve İktisat Bölümlerinde örgün öğretim, İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde ise il. Öğretimde de eğitim verilmektedir.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?