Edirne Lalapaşa İlçe Ekonomisi Hakkında

İlçenin kuzey bölümü tepeliktir. Tepelerin en yükseği, Muhittin Baba tepesidir. Burada 600 metre olan yükselti, güneye gidildikçe azalır. Lalapaşa yaylası, Doğu Trakya Yontukdüzü denen aşınmış yaylanın bir kısmıdır. Buyontukdüzü ilçede , daha engebelidir. İlçenin ovası, Tunca Nehri vadi tabanında ki küçük düzlüktür.

En geniş vadi de bu nehre aittir. İlçedeki vadilerin en uzunu , Lalapaşa deresini içerir. En büyük akarsuyu, kısa bir parçası ilçede olan Tunca nehridir. En uzun akarsuyu ise, Lalapaşa, Sinanpaşa ve Hasanağa adlarıyla anılan deredir. Bu Tunca çayının bir koludur. İlçenin büyük bölümü, Akdeniz ikliminin Trakya Geçit Tipi alanındadır . Bu iklim oldukça sert bir kara iklimidir. İlçenin kuzey doğu köşesi, Karadeniz ikliminin orman tip ine ait alanda kalır. Kuru soğuğu daha az, yağışı daha çoktur. İlçe, yağış bakımından yarı nemlidir. Doğal bitki örtüsü kuru ormandır. Ormanın ortadan kalktığı yerlerde bozkır oluşmuştur. Bozkır tar la ve otlak olarak kullanılır.

İlçemiz in kuzeyinde ve batısında Bulgaristan, doğusunda Süloğlu İlçesi, güneyinde Merkez İlçe yer almaktadır. İlçenin toplam yüz ölçümü 55400 hektardır. Bu alanın 26501 hektarı tarım arazisi, 15000 hektarı orman arazisi ve 13000 hektarı çayır-mera arazisidir. Tarım dışı alan ise 899 hektardır. İlçedeki tarımsal arazi 26352 hektar olup, tarımsal arazinin% 99,44’ü tarla arazisi,% 0,32’i bağ arazisi,% 0,13 sebze arazisi ve% 0,11 meyve arazisidir. Dağınık olarak bulunan meyve ağaçlan ve ana ürün olarak sebze ekilmeyen alanlar dikkate alınmamıştır. 2004 yılı veriler ine göre Lalapaşa İlçesi arazi varlığı ve kullanışlarına göre dağılımı gösterilmiştir. İlçemizde işlenen tarım alanları 26501 hektar olup, tüm İlçe yüz ölçümünün % 47,83’ünü içermektedir.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?