Edirne Havsa İlçesi Tarihi ve Coğrafyası Hakkında

Havsa ilçesi Romalılar tarafından kurul- muştur. İlçenin Romalılar zamanındaki adı “NİKİ” idi. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmıştır. 1356 yılında Ru­meli’ye geçen Türkler burayı !.Murat vasıtasıyla Türk topraklarına katmışlar ve ilçeye “HOSA” adı­nı vermişlerdir.

Edirne Osmanlı Devleti’ nin hükümet merkezi olduktan sonra Hosa’da bulunan Rumlar , Padişah I.Murat’ın ikamet ve din serbestisi ile ilgili fer­manlarına aldırmadan burayı terk ederek İstanbul ve Selanik taraflarına göç etmişlerdir. Fetihten sonra Anadolu’dan getirilen göçmenlerle kasa­banın Türkleştirilmesi sağlanmış, Sokollu Mehmet Paşanın buraya önem vermesiyle gelişmiştir.

Bugün Hacıisa, Hacıgazi ve Helvacıbaba ma­halleleri o dönemde getirilen göçmen ailelerin isimlerini taşımaktadır. İlçe, 19.yüzyılın birinci ve ikinci yarılarında Rusların eline geçti. Birinci Bal­kan Savaşı’ndan sonra Bulgarların, Birinci Dünya Savaşı ertesinde Yunanlıların saldırısına uğradı. Bazı subaylarımızın komuta ettiği çetelerimiz, halkı düşman zulmünden korudular. Silahlı kuwetlerimiz, Büyük Zafer’den sora, 23 Kasım 1922 tarihinde ilçeyi geri aldı. Balkan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bucak olan Havsa, 1954 yılında üçüncü kez ilçe oldu ve gelişti.

Havsa İlçesi, İlimizin kuzey yarısında ve Lalapaşa yaylası üzerindedir. Doğuda Kırklareli İli, batıda Edirne merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşu olup, il merkezine 27 km. uzaklıktadır. Yüz ölçümü 545 km2 dir. İlçede dağ yoktur. Kuzey-güney doğrul­tusunda sıralanan tepeler vardır. Bu, az yükseltili yayvan tepelerin en yükseği, Doğruk Tepe’dir. Vadilerin derinliği azdır.

Bu vadilerden birinin geniş tabanı Osmanlı Ovası adıyla anılır. Başlıca akarsuları Oğulpaşa, Necatiye, Kuleli dereleriyle, Darı dere ve Aşırı de ­ redir. Bunla r Ergene Irmağının kollarıdır. İlçede doğal göl yoktur. Yapay gölet vardır. İlçe , Akdeniz iklimi Trakya Geçit Tipinin alanındadır. Rüzgarlar, daha çok kuzey yönlerinden eser. Orta şiddettedir­ler. Yazlar genellikle sıcak ve kura k, kışlar soğuk ve epey yağışlı geçer. İlçenin iklimi , kara iklimidir.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?