Cumhuriyet Döneminde Edirnede Sağlık

1963 Yılına Kadar Sağlık Sistemi : 1923-1961 yılları arasında sağlık hizmetlerinin bu güne nazaran dağınık bir şekilde verildiği Edirne’de 1961 yılında yürürlüğe giren sağlık hiz­metlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı yasa ile daha entegre bir şekilde verilmeye baş­lanmıştır. Özellikle sağlık hizmetlerinden düzenli yarar­lanmak ve sosyal adalete uygun bir şekilde ifasını sağlamak için hizmetlerin sosyalleştirilmesi tüm vatandaşlarımızın ücretsiz veya kendisine yapılan masrafların bir kısmına iştirak suretiyle eşit şekilde faydalanmalarına imkan sağlamıştır.

196 3 – 1969 Dönemi Sağlık Hizmetleri: 224 sayılı yasanın doğuda yürürlüğe girmesi ile Edirne’de de hizmet entegre bir şekilde yürü­tülmeye başlanmıştır. Bu dönemde hastanelerde­ki uzman hekimlerin de katılımı ile mahalle ve köylere yönelik akılcı hizmet programı düzenlen­miştir. Çevre Sağlığı, Aile Planlaması, Sağlık Eğitimi ve köylerde poliklinik hizmetleri yapılmış­tır. Özverili çalışma halk ile sağlık personelinin kaynaşmasını sağlamış ve sağlık kuruluşlarına kar­şı halkın sevgi ve ilgisini arttırmıştır. Bu çalışma ile planlanandan 12 yıl önce sosyalizasyona geçil­mesi sağlanmıştır.

1969 Yılı Sonrası Sosyalizasyon Dönemi: Türkiye’de 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunun uygulanması kademeli olarak başlatılmış 1969 yılında Edirne’ de sosyalizasyon uygulamasına geçilmiştir. Böy­lece bu hizmetin gereği olarak ilimiz dahilinde Sağlık Grup Başkanlıkları, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Koruyucu Hekimliğe yönelik sağlık kuruluşları, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve sağlık personeli yetiştiren okullar arka arkaya kurulmaya başlanmıştır. Edirne il genelinde 52 sağlık ocağı ile 174 köy sağlık evi vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?