Çin Tarım Reformu

Tarım reformu, kırsal ekonomik ve sosyal yapıları önemli ölçüde etkileyerek ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlamaları kaldırmış, çiftçileri tek bir işe, yani çiftçiliğe bağlı kılan yapay kısıtlamalardan kurtarmış ve her türlü üretim faaliyeti konusundaki şevklerini artırmıştır. Bu şekilde kırsal bölgelerin dönüşümü tamamlanarak bir çok önemli başarı elde edilmiştir. 1) Kırsal ekonomi giderek sanayileşmektedir. Tarım dışı faaliyetlere geçen kırsal işgücünün oranı, 1978’deki yüzde 7.1’den 1995’te yüzde 28.2’ye çıkmıştır. 1978 yılında 38.53 milyar yuan olan kasaba işletmelerinin toplam sınai üretim değeri, 1995’te 5,125.92 milyar yuana ulaşarak kasaba işletmelerini kırsal ekonominin direği haline getirmiştir. 2) Malzeme temini giderek yeterli hale gelmiştir. Tahıl, pamuk, yemeklik yağ, şeker, et, yumurta, süt, sebze ve balık gibi önemli tarımsal üretimlere ilişkin arz ve talep dengesi ger- çekleştirilmiş, bir çok durumda da aşılmıştır. Geçim amacıyla yapılan tarım yerini ticari üretime bırakmıştır. Şu anda, tarım sektörü ürünlerinin yüzde 60’ından fazlası, satış amacıyla üretilmektedir ve bir çok ürün yabancı pazarlara ihraç edilmektedir. 3) Tarımsal ekonominin yapısında büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Tahıl, 1978 yılında Çin’in gayri safi tarımsal üretim değerinin yüzde 80’ini sağlarken bu rakam, 1995’te yüzde 58.43’e düşmüş, ormancılığın payı yüzde 3.44’ten yüzde 3.49’a, hayvancılığın payı yüzde 14.98’den yüzde 29.71’e ve balıkçılığın payı da yüzde 1.58’den yüzde 8.37’ye çıkmıştır. Çin bugün yüksek rekolte, yüksek kalite ve yüksek verimliliğin damgasını vurduğu yeni bir tarım aşamasına girmekte ve sadece üretimin artırılması üzerinde odaklaşan eski stratejiyi terketmektedir. 4) Tarımdaki maddi ve teknik koşullar büyük ölçüde iyileşmiştir. 1995’te Çin’in toplam tarımsal makine gücü 1978’e göre 3.1 kat artarak 360 milyon kw’ye, büyük ve orta büyüklükteki traktörlerin sayısı 1978’e göre yüzde 20 artarak 670.000’e, küçük traktörlerin sayısı da 6 kat artarak 8,646.000’e ulaşmıştır. Suni gübre tüketimi, 4.1 kat artarak 35.937 milyon ton, kırsal elektrik üretimi de 6.5 kat artarak 165.57 milyar kwh olmuştur. Tarımsal teknolojilerin yaygınlaştırılması merkezleri, veteriner istasyonları, tohum kontrol istasyonları ve tarım makinelerinin temini ve onarımı için kurulan istasyonlardan oluşan tarımsal hizmetlerden bütün ülkede yararlanılmaktadır.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?