Çin Ekonomik Hedefler

Ekonomik Yeniden Yapılanma Hedefleri Öncede tanımlanan ekonomik yapısal reformlara dayalı olarak Ekim 1992’de yapılan ÇKP 14’üncü Ulusal Kongresi, bir sosyalist piyasa ekonomisi sisteminin oluşturulmasını Çin’in ekonomik reformunun hedefi olarak belirleyerek Çin’in ulusal ekonomisinin gelişiminde tarihi bir değişikliğin işaretini vermiştir. Mart 1993’te yapılan Sekizinci Ulusal Halk Kongresinin Birinci Toplantısında kabul edilen Anayasa değişikliği ile “ulusun bir sosyalist piyasa ekonomisi uygulayacağı” öngörülmüştür. Çin’in sosyalist piyasa ekonomisi, temel sosyalist sistemi ile yakından bağlantılıdır. Başka bir deyişle devlet tarafından makro düzeyde kont- rol edilen piyasa, kaynakların tahsisi için temel araç işlevi görecektir. Kasım 1993’te ÇKP 14’üncü Merkez Komitesinin üçüncü Toplantısın- da kabul edilen Sosyalist Pazar Ekonomisi Yapısının Oluşturulması Konusundaki Belirli Konulara İlişkin Karar, Çin’in ekonomik yapısal reformu için genel plan ve eylem programı olmuştur. Bu Kararın başlıca unsurları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Çeşitli mülkiyet biçimleri birlikte geliştirilirken kamu mülkiyeti, esas mülkiyet şekli olmaya devam edecektir. Devlete ait işletmelerin işletme mekanizmasında, piyasa ekonomisi şartlarına uygun değişiklikler yapılacak; işletmelerin mülkiyet hakları ve sorumlulukları açıkça tanımlanacak, devletin görevleri bu işletmelerin görevlerinden ayrılacak ve işletmeler bilimsel olarak idare edilecektir. Kentsel ve kırsal pazarları birleştiren ve kaynak tahsisini en uygun hale getiren açık ve birleştirilmiş bir ulusal pazar sistemi oluşturulacaktır. Ulusal ekonominin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacak ve büyük ölçüde dolaylı yöntemleri kullanan bir optimal makro-düzenleyici sistem kurulması için hükümetin ekonomi idaresine ilişkin görevlerinde değişiklik yapılacaktır.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?