Antik Side Surları

Antik devirlerdeki tüm kentler gibi Side ‘ninde et­rafı surlarla çevriliydi. Side kentinin surları kara ve deniz taraflarından kenti kuşattıkları için “Kara ve den­iz” surları olarak isimlendirilmiştir.

Deniz tarafındaki surlar büyük ölçüde tahrip ol­muşlardır. Konglemera bloklar kullanılarak Hellenis­tik Devirde yapılan bu surlar, Roma devrinde savun­manın “önemini yitirmesi nedeniyle yer yer yıkılmış ; Geç Roma devrinde de yıkılmış olan diğer yapılardan getir ilmiş devşirme malzeme ve bağlayıcı kireç harcı ile yeniden onarılmıştır.

Kuzey batıdan güneydoğuya doğru ana karayla ya­rımadayı birbirinden ayıran kara surları, doğudaki ku­mullarla örtülü olanların dışında hemen hemen sağ­lam bir şekilde görülmektedir. Düzgün bir şekilde iş­lenmiş konglemera bloklardan harçsız olarak yapıl­mış bu surların üzerinde belli aralıklarla 13 tane yuvarlak, yarım yuvarlak ve dikdörtgen planlı kule yer almaktadır. Kulelerin arasındaki duvarlar ( Kurtin le r) üç katlıdır. İlk iki katta seyirdim yolları (Askerlerin devriye ve gözetleme yeri) ve payelerle sınırlandırıl­mış alanlar ( Kazaınatlar) bulunmaktadır. Üçüncü kat­ta ise ok atmaya yarayan “Epalksis” adı verilen mazgal deliklerinin yer aldığı duvarlar uzanmaktaydı.

0 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiralık Villalarımız Hakkında Bilgi Almak için sizi Aramamızı İster misiniz ?